Meer mogelijk maken
voor Children & Climate

Meer mogelijk maken
voor Children & Climate

Meer mogelijk maken
voor Children & Climate

Meer mogelijk maken
voor Children & Climate

Kinderen zijn de toekomst

Kinderen zijn de toekomst, daarover geen twijfel. Maar wat als slechte omstandigheden en ongelijke kansen voor veel van die kinderen hun toekomst in de weg staan? En wat als hun toekomst wordt bedreigd door het verval van onze natuur? Gelukkig zijn er wereldwijd genoeg organisaties die kwetsbare kinderen op weg helpen en de wereld duurzamer maken. Planet-C draagt daar graag aan bij.

Projecten

Stichting Planet-C steunt daarbij organisaties en projecten in binnen- en buitenland om kinderen meer perspectief te bieden of om de kwetsbare natuur te beschermen. Idealiter in de vorm van kleinschalige projecten en nieuwe initiatieven met grote en meetbare impact en soms door bestaande organisaties te ondersteunen die zich ruimschoots hebben bewezen.