Het ontstaan

Planet-C is ontstaan vanuit vermogen dat verkregen is uit de onderneming van Hans van Vliet. 

Zijn ondernemersgeest en oog voor duurzaamheid komen in Planet-C samen. Als ondernemer zag hij rond de eeuwwisseling al dat het leiden van een bedrijf prima samen kon gaan met duurzaamheid: People, Planet, Profit. Tijdens een congres in 2000 over maatschappelijk verantwoord ondernemen, viel het kwartje. Ondernemen met de blik op People, Planet, Profit voelde als een uitdaging en de logische volgende stap. Het veranderde zijn kijk op de wereld en zijn aanpak als ondernemer. Uit de verkoop van zijn onderneming is Planet-C ontstaan. 

Duurzaamheid

Hans van Vliet constateerde al snel dat People en Profit binnen de onderneming redelijk goed op orde waren. Het schuurde vooral op Planet. Logisch, rond 2000 is de werkplaats van het autobedrijf behoorlijk vervuilend en wat er uit de showroom rolt, is weinig milieuvriendelijk. Hij neemt een resoluut besluit. Naast het gescheiden inzamelen van bijvoorbeeld olie, accu’s en banden neemt hij zich voor alles te doen wat haalbaar is. “Dat vergde veel tijd en ook geld. Ik wilde voorop lopen, voorbij de eisen van de overheid. En me daarmee tegelijk ook onderscheiden in de branche. Duurzaamheid kwam voorbij in alle beslissingen die we namen. Het werd vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. En het is uiteindelijk gelukt! We kregen ook anderen mee in onze ambitie.”

Uitreiking eerste certificaat erkend duurzaam door Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM).

V.l.n.r. Jacqueline Cramer, Geert Vermeer (voorzitter BOVAG) en Hans van Vliet (2010).

Anderen meekrijgen

Bijvoorbeeld in 2005 als hij zijn importeur probeert te bewegen om ook auto’s op aardgas naar Nederland te halen, als schone optie naast LPG. “Maar met alleen een tankstation op Schiphol ging dat niet gebeuren.” Daarop organiseerde hij een congres over alternatieve brandstoffen, voor MKB’ers in vestigingsplaats Zoetermeer. “Ik kreeg zes ondernemers mee, er kwam hier een tankstation en de auto’s werden geleverd. Ook al waren ze van een ander merk. Het belangrijkste voor mij: het doel was bereikt.”

Meer doen, daar waar het nodig is

Het is tekenend voor de ondernemersgeest die Van Vliet drijft. Iets positiefs in gang zetten, anderen inspireren en motiveren om mee te doen en doorpakken tot er iets wezenlijk veranderd. “Meer doen daar waar meer nodig is om een hoger doel te bereiken”, zoals hij het samenvat. Met die gedachte kwam hij in 2012 ook terug van een reis door de Andes. Als deelnemer aan de Panamericana, een rally voor klassieke auto’s, trok hij in 2011/2012 onder andere door Peru en bezocht er een project van Stichting HoPe (Holanda Peru). Hij besloot om HoPe te gaan ondersteunen bij de maatschappelijke en onderwijsprojecten rond de stad Cusco. 

Zijn zeilschip, de Veli Volantis, werd het ‘voertuig’ om geld in te zamelen voor HoPe. “Ik geniet van de onvoorspelbare wind, de ongerepte natuur en de onmetelijke ruimte op zee. Klimaatverandering en aantasting van natuur … het gaat uiteindelijk over het voortbestaan van de planeet. Over de toekomst van volgende generaties. Ik wil daar positief aan bijdragen. Met de start van Planet-C hoop ik ook anderen te inspireren om samen meer mogelijk te maken. We moeten niet wachten op de grote initiatieven, maar doen wat in ons eigen vermogen ligt.”

Met elkaar voor resultaat: nu!

En dat ‘vermogen’ heeft Van Vliet letterlijk genomen. Hij heeft besloten om het rendement op zijn particuliere vermogen jaarlijks over te maken naar Planet-C. Met de stichting maakt hij het mogelijk voor anderen om hetzelfde te doen. “Om met elkaar wat te doen aan de positie van kwetsbare kinderen en een bedreigd klimaat. Ik wil een beweging op gang krijgen vanuit het besef dat voor mij genoeg ook genoeg is. Wat ik nu kan missen, zet ik graag nu in. Ik wil bij leven nog resultaten zien.”