Over Planet-C

Stichting Planet C
Postadres:
Annie M.G. Schmidtlaan 414
2251 ZE Voorschoten

Bestuur Stichting Planet-C
– Hans van Vliet, voorzitter
– Martijn Schoonhoven, penningmeester
– Gerard Beunk, secretaris

Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Planet C is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties en giften aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf-en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor vermindering van de energiebelasting. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Belastingdienst.

RSIN nummer: 861961997
KvK nummer: 81161263