De aanpak

Kleinschalige projecten met toekomstperspectief

‘Meer mogelijk maken, daar waar meer nodig is’, luidt het motto van Planet-C. Dat doet de stichting door meer mensen te betrekken. Vermogenden die het rendement op de eigen beleggingen jaarlijks beschikbaar stellen aan de projecten die door Planet-C zijn geselecteerd.

Planet-C is er voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten die het toekomstperspectief van kwetsbare kinderen verbetert of bijdragen aan het behoud van natuur en milieu. Praktische projecten met realistische doelstellingen en meetbare resultaten. In onderwijs en gezondheidszorg, waarin verbetering van het welzijn van kwetsbare kinderen voorop staat. Maar ook in projecten die bijdragen aan het behoud van natuur en milieu. Altijd met het oog op de toekomst.

Projectcriteria

Aan de financiële ondersteuning is een aantal voorwaarden verbonden. Organisaties en projecten worden vooraf getoetst op de volgende criteria:

  • Een gedegen financiële onderbouwing
  • Toetsbare kwaliteit van de (bestuurlijke) organisatie en projecten
  • Haalbaarheid van de doelen van de organisatie of projecten

Nadat het bestuur een aangemelde organisatie en een project heeft beoordeeld, kan gerichte financiering plaatsvinden. Met de organisatie worden afspraken gemaakt over terugkoppeling van de voortgang en rapportage van de resultaten.

Meetbaar met impact

Onze focus is altijd gericht op de langere termijn, zodat organisaties en projecten zichzelf uiteindelijk kunnen bedruipen. De bijdragen van Planet-C kunnen worden geïnvesteerd in voorbereiding en realisatie van een project, maar kunnen ook ten goede komen aan verbeterslagen en opschaling. Daarmee verstevigt Planet-C de ‘circle of life’ van het project. Doel is een gezond en duurzaam project, met impactvolle resultaten.

Het door Planet-C beheerde vermogen zal in principe over een periode van 20 jaar worden weggeschonken. Wanneer het vermogen van de stichting een langere termijn mogelijk maakt, behoort voortzetting tot de mogelijkheden.

Financiering

Kwaliteit

Haalbaarheid

Impact

Betrokken en betrouwbaar

Planet-C is nadrukkelijk geen projectorganisatie. Het ondersteunt initiatiefnemers van projecten overal ter wereld, financieel en met raad en daad. Voor de organisaties waarmee Planet-C samenwerkt, is het fonds dan ook meer dan financiële steun alleen. Planet-C is een betrokken en betrouwbare partner die bijdraagt aan een goede start of extra zetje. Daar waar mogelijk is Planet-C aanjager van tastbare projecten, die zorgen voor aantoonbare verbeteringen. De stichting faciliteert ook gelijkgestemde vermogenden die mee willen doen en ook willen bijdragen om meer mogelijk te maken waar het nodig is.

Bestuur (v.l.n.r.):  Martijn Schoonhoven (penningmeester), Hans van Vliet (voorzitter), Gerard Beunk (secretaris)