Project Environmental Kids Club

Frans Wittermans heeft Planet-C gevraagd voor steun aan het project Environmental Kids Club (EKC).
Frans werkt voor het GRI fonds (Global Refugee Institute). Dit project beoogt vluchtelingen kinderen (en ouders) kennis bij te brengen om voedsel te leren verbouwen en natuur aan te planten. Op 6 hectare grond wat ze van de overheid ter beschikking hebben gekregen via het GRI. Hiermee worden 2 doelen gediend; verdiensten om om het schoolgeld te kunnen betalen en ze leren voedsel verbouwen en geven daarmee ook de natuur in de omgeving een boost om groen te creëren in een kaal gebied met een harde grond structuur.