Contact met HoPe

Hoog in de Andes van Peru, in en rond de stad Cusco, de voormalige hoofdstad van het Incarijk, werkt de Stichting Holanda Peru, afgekort HoPeHoPe is een ondernemende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Vanaf  wanneer dateren de contacten met HoPe?

In december 2011 / januari 2012 nam Hans van Vliet met Team 42 , in een oude doch degelijke Volvo ,deel aan een toertocht door Zuid-Amerika voor klassieke  Volvo’s. Team 42 bracht toen en passant met Walter Meekes, oprichter en directeur van HoPe, een bezoek aan een van de schoolprojecten van HoPe. Sindsdien hebben Hans en Walter elkaar niet meer uit het oog verloren. Hans van Vliet, inmiddels al een aantal jaren ambassadeur van HoPe, ging voor het goede doel met vrienden zeilen met zijn jacht de Veli Volantis. Met de opbrengst van die pleziertochten ondersteunt Hans de projecten van HoPe.

Hans van Vliet neemt zijn contact met HoPe mee naar de Stichting Planet “C”.  

Wat maakt HoPe “ondernemend?”

Dertig jaar geleden belandden Walter Meekes en Tineke Griffioen in Cusco. Zij werden letterlijk aangesproken door enkele actieven jongeren die wat wilden met hun leven, droomden van een betere toekomst, energiek aan de slag wilden. Alleen het ontbrak hen aan positie en aan middelen om hun dromen te realiseren.

Walter en Tineke besloten hen de helpende hand toe te steken, “een kontje te geven”.

Van het een kwam het ander en na de eerste stappen maakten zij van dit soort acties hun levenswerk.

Hope neemt het initiatief en verwacht van de mensen zij helpt ook initiatief en inzet. In de eerste plaats moeten de mensen die wat willen, duidelijk maken wat zij willen en wat hen in de weg staat om hun doel te bereiken. Vervolgens moeten de mensen zelf hun eigen positie verbeteren; alleen daar waar zij barrières tegenkomen, worden zij geholpen die te slechten. Het gaat dus in de meest letterlijke zin om “ontwikkelingssamenwerking”.

Twee voorbeelden van recente projecten

HoPe is 30 jaar geleden begonnen met het aanleggen van bestrating in de sloppenwijken van Cusco, het bouwen van huizen voor daklozen en heeft zich uiteindelijk toegelegd op het bouwen van scholen in de ommelanden van Cusco. Dit allemaal op verzoek van en met behulp van de bevolking.

Uiteindelijk was de laatste jaren de kwaliteit van het tweetalig onderwijs kernactiviteit van HoPe. Tweetalig omdat de arme bevolking in de dorpsgemeenschappen van huis uit Quechua spreekt en beheersing van het Spaans een voorwaarde is om een beetje vooruit te komen in de Peruaanse maatschappij. HoPe kreeg op dit punt erkenning van het ministerie van onderwijs en langzamerhand is een constructieve samenwerking gegroeid.

Door Corona zijn de scholen gesloten en zijn de onderwijsprojecten voor een belangrijk deel stil komen te liggen. HoPe probeert nu zo goed en zo kwaad als dat gaat de kinderen in afgelegen gemeenschappen met schoolspullen en met onderwijs op afstand bij de les te houden. Aangezien de kinderen zeer liergierig zijn lukt dat aardig.

Door de coronapandemie is het toerisme en de rest van de economie ook stil komen te liggen.